top of page
Szukaj
  • Zdjęcie autoraOKO na SOKO

Planistyczne postępowanie w Sokołowsku trwa.

Zaktualizowano: 5 sie 2022

OPINIOWANIE PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO

To etap procesu uchwalania zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Sokołowska (MPZP), który jest obecnie procedowany. Burmistrz Andrzej Lipiński wystąpił w lipcu br. o opinie/uzgodnienia do innych organów administracji publicznej. Oznacza to, iż odpowiednie i właściwe instytucje muszą wyrazić swoje stanowisko, co do treści zmienianego MPZP. Projekt zmiany planu (studium) jest wysyłany m.in. do wojewody, wojewódzkiego konserwatora zabytków, administracji geologicznej, organów ochrony środowiska RDOŚ.

Monitorujemy jako stowarzyszenie sytuację i jesteśmy w posiadaniu ostatecznej wersji projektu dokumentacji przygotowanej przez gminę Mieroszów, która trafiła do ww. instytucji celem uzyskania opinii i uzgodnień. Dokumenty do pobrania poniżej.

Opinie i uzgodnienia MPZP wydawane przez właściwe organy będą dla burmistrza Andrzeja Lipińskiego wiążące i w związku z tym, gdy brak jest zgody np. konserwatora zabytków na proponowane zmiany, m.in. umiejscowienia zabudowy wielorodzinnej czy hotelarskiej w proponowanej lokacji, to burmistrz MUSI takie stanowisko uwzględnić poprzez zmianę zapisów planu.

Burmistrz Andrzej Lipinski może kwestionować stanowisko instytucji w sprawie i uznając je za niezgodne z prawem może zaskarżyć do organu wyższej instancji, a następnie do sądu administracyjnego. Spór między organami o zapisy planu bywa częstą sytuacją. Daje to jednak możliwość kontroli legalności działań zarówno burmistrza jak i organów/instytucji uzgadniających plan.


Na poniższym rysunku kolorem zielonym zaznaczono obszary, objęte zmianami w MPZP.


Na poniższym rysunku przedstawiamy symulację możliwości zabudowy jakie naszym zdaniem stwarza projekt zmiany MPZP.


Kolejnym etapem postępowania planistycznego będzie WYŁOŻENIE przez burmistrza PROJEKTU PLANU MIEJSCOWEGO do PUBLICZNEGO WGLĄDU dla mieszkańców. Będziemy informować mieszkańcow Sokołowska na bieżąco.


PLIKI DO POBRANIA:


1. Rysunki kierunków i uwarunkowań zmian MPZP

Mieroszów_rys.Zm.Studium_kierunki_04.2022
.pdf
Pobierz PDF • 81.70MB
Mieroszów_rys.Zm.Studium_uwarunk_04.2022
.pdf
Pobierz PDF • 14.68MB

2. Prognoza oddziaływania na środowisko

Zm.St.-MSKG_PON-do_opiniow.
.pdf
Pobierz PDF • 880KB

3. Projekt zmiany MPZP dla Sokołowska

Mieroszów-tekst.Zm.Studium-opiniow.
.pdf
Pobierz PDF • 3.56MB

413 wyświetleń0 komentarzy

Comments


bottom of page