top of page
garbatka las www.jpg
oko_2023_2.jpg

OKO NA SOKO: pytania i odpowiedzi

CZYM JEST OKO NA SOKO?

Nasze stowarzyszenie to ruch społeczny powstały w 2021 r. w Sokołowsku w reakcji na próbę przekształcenia unikalnych przyrodniczo terenów Sokołowska pod przyszłą zabudowę wielorodzinną. Wyrażamy przekonanie, że takie przekształcenie chronionych prawem łąk byłoby niezgodne z obowiązującymi zapisami Planu Ochrony Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich (Natura 2000).

 

CZYLI WALCZYCIE O ŁĄKI?

Walczymy o szeroko rozumianą przyrodę, która sama się nie obroni. Walka o utrzymanie tych terenów w ich obecnym charakterze z pewnością nie jest skończona i dopóki będzie to możliwe będziemy ją kontynuować środkami, jakimi dysponują organizacje społeczne. Należą do nich zarówno skrupulatne przyglądanie się poczynaniom władz lokalnych, jak też medialne kampanie społeczne. 

 

ZAŁOŻYLIŚCIE BLOGA I FB OKO NA SOKO, W JAKIM CELU?

By informować! Call to action przede wszystkim. Staramy się przekazywać sprawdzone i obiektywne informacje. Tego samego oczekiwalibyśmy od naszych partnerów w dyskusjach internetowych. W społeczności takiej, jak Sokołowsko czy szerzej, jak cała nasza gmina Mieroszów, zawsze będziemy mieć różne zdania, ale ogromną wartością jest to, że podjęliśmy ze sobą dyskusję, jak chcielibyśmy widzieć jej przyszłość. Oznacza to, że wszystkim nam po prostu zależy.

 

MACIE PRZECIWNIKÓW?

Ten niespotykany wcześniej ferment to nasze wspólne osiągnięcie ostatnich miesięcy i chcielibyśmy, aby zrodziły się z niego bardziej uporządkowane formy współuczestnictwa w kształtowaniu życia lokalnego. Problemów do dyskusji zapewne nam nie zabraknie: od notorycznych problemów ze ściekami czy smogiem, aż po poszukiwanie optymalnej równowagi dla rozwoju Sokołowska w przyszłości. 

 

DLACZEGO SOKOŁOWSKO?

Sokołowsko to miejsce unikalne ze względu na swoją historię, walory środowiska naturalnego, barwną społeczność i potencjał kulturotwórczy. Z tym zgadzamy się chyba wszyscy. Wspólnie zadbajmy, abyśmy wszyscy w tej unikalności znaleźli swoje miejsce do życia. Stowarzyszenie Oko na Soko chciałoby stać się trwałą częścią lokalnego krajobrazu społecznego Sokołowska.    

MANIFEST OKO NA SOKO: siedem przykazań głównych

  1. Po pierwsze, chroń przyrodę ze wszystkich sił. Ona sama się nie obroni.

  2. Po drugie, wiedz, że przyroda ze swoją różnorodnością jest dziedzictwem dla przyszłych pokoleń. Miej im co pokazać. 

  3. Po trzecie, twórz pomniki przyrody, rezerwaty, parki krajobrazowe i narodowe. Niewiele już zostało do ocalenia.

  4. Po czwarte, dąż do zachowania i przywrócenia równowagi przyrodniczej. Przeciwdziałaj katastrofie ekologicznej. 

  5. Po piąte, chroń dziedzictwo kulturowe i zabytki. Kultura jako wytwór człowieka wywarła już i tak swój wpływ na naturze. 

  6. Po szóste, uczestnicz aktywnie i świadomie w życiu społecznym. Śmiało i głośno wyrażaj swoje poglądy na tematy związane z działaniami podejmowanymi przez władze gminy. Masz głos, więc mów.

  7. Po siódme, przyjmij obywatelską postawę sprzeciwu wobec egocentrycznej postawy człowieka jako Pana wszechświata. 

bottom of page